Jogszabályok

 

 

Ezen az oldalon összegyűjtöttük azokat a jogszabályokat, melyek kapcsolódnak az örökbefogadáshoz:

 

 

Az új Polgári Törvénykönyv

 

Gyermekvédelmi Törvény

 

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény

 

Családjogi törvény módosítása

 

ESZCSM rendelet – többek között az örökbefogadói tanfolyamról

 

Hágai Egyezmény a nemzetközi örökbefogadásról

 

1991. évi LXIV. törvény A gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről

 

 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 

1997. évi LXXXIII. törvény a Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

 

1998. évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról

 

2005. LXXX. törvény A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködéséről szóló, Hágában 1993. május 29. napján kelt egyezmény kihirdetéséről

 

2005. évi CLXXIV. törvény a Fiatalok életkezdési támogatásáról  

 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a Gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról  

 

127/2002. (V.21.) Korm. rendelet Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

  

29/2003. (V. 20.) EszCsM rendelet A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 

 15/1998 (IV.30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

http://irm.gov.hu/i/irm.gov.hu/files//Aktualitasok/PTK_ELFOGADOTT_090921.pdf

 

 Adatvédelmi biztos állásfoglalása az örökbefogadott gyermekek egészségügyi adatainak
nyilvántartásáról